کارت اصالت

احراز هویت محصولات

احراز هویت قطعات موتور VALENCY  خود را بررسی کنید! برای ایمنی شما محصولات ما با برچسب ضد جعل ارائه کرده ایم. لطفا صحت قطعات موتور VALENCY  خود را به منظور عملکرد ایمنی با استفاده از ویژگی های زیر بررسی کنید. هر بسته بندی دارای برچسب هولوگرام است. در پایین هولوگرام  شما یک کد 16 رقمی خواهید یافت. سمت راست هولوگرام، شما سه رقم آخر این کد را پیدا خواهید کرد. آنها باید یکسان باشند. برای تکمیل بررسی صحت، لطفا کد 16 رقمی برچسب خود را در جعبه زیر وارد کنید و صحت محصول خود اطمینان حاصل نمایید.

کد 16 رقمی محصول را وارد نمایید: