گاید

گاید

کاربرد: همه موتورها

جنس: آلیاژ مس-روی 40A12، آلیاژ مس-نیکل 2Si، آهن ریخته گری خاکستری 23-25

طراحی خاص: قطر داخلی از 4 میلیمتر

Date

03 بهمن 1393

Tags

محصولات